Пълно покритие    Пълно покритие + PON    Непълно покритие